Regnskab

Der skal føres behørigt regnskab over samtlige indtægter og udgifter forbundet med indsamlingen, hvor såvel udgifterne ved administrationen som anvendelsen af overskuddet skal være specificeret.

Regnskabet skal indsendes til Indsamlingsnævnet senest den 27. december 2018.

Regnskabet vil blive offentliggjort på denne side samt på Indsamlingsnævnets hjemmeside.