Torben Ørting Jørgensen

Kontreadmiral (pensioneret), skibsmægler. Født 1959.

Jeg er en af initiativtagerne til stiftelsen af foreningen Fællesskab Forpligter, der har til formål a t samle penge ind til de medborgere i Bygden Nuugaatsiaq, der efter fjeldskred og stormflod har mistet grundlaget for deres tilværelse.

Som det er tilfældet med de øvrige medstiftere af foreningen, så nærer jeg dyb kærlighed til Grønland og det grønlandske folk. Som ung kadet havde jeg min første sejlende tjeneste i Grønland ombord i inspektionskutteren AGPA. Her tabte jeg mit hjerte til dette fantastiske land, der indeholder alt, hvad man kan tænke sig af både skønhed og vildskab. Efter jeg blev færdig på Søværnets Officersskole var mit første job fiskeriofficer ombord i inspektionsskibet BESKYTTEREN. Efter et par år blev jeg efterfølgende chef for inspektionskutteren AGDLEK. Her fik jeg opfyldt alle drømme om en spændende og udfordrende tjeneste, hvor man også fik rig lejlighed til at stifte bekendskab og venskaber til de mennesker, der bebor denne store ø.

Uanset hvor man er på Grønland, så er det naturens kræfter- som mennesket ikke behersker - der sætter dagsorden og som i sidste ende bestemmer om du klare dig. Det giver dig en stor ydmyghed over de betingelser man lever og arbejder under i Grønland, ligesom det også giver en stor respekt og kærlighed til det folk, der lever under de ofte ekstreme forhold.

Med de mange anløb af byer og bygder i Grønland blev der knyttet venskaber, til mange mennesker, der altid mødte en med stor gæstfrihed og venlighed. Jeg blev også meget bevidst om, at der i Grønland var en højere grad af nøjsomhed end det der karakteriserede min tilværelse i Danmark. Jeg blev også meget bevidst om, at der ude i bygderne ikke er tradition for at forsikre sig, sådan som vi kender det fra Danmark. Derfor rammer en katastrofe som flodbølgen, der ramte Nuugaatsiaq, de berørte ekstra hårdt og det er netop derfor, de har behov for vores hjælp til at genetablere deres tilværelser på uændrede vilkår.

Jeg har efterfølgende haft en spændende tid i Søværnet og Forsvaret, men jeg kan uden forbehold konstatere, at jeg ikke har haft en tjeneste, der i den grad har været med til at forme og udvikle mig som menneske, som den tid jeg tjente i Grønland.

Vi er på alle områder del af et fællesskab. Fællesskab Forpligter også til at hjælpe vore medborgere når de har behov for det. Det var den direkte årsag til mit engagement i forbindelse med stiftelsen af foreningen Fællesskab Forpligter og indsamlingen til borgerne fra Nuugaatsiaq.