Rasmus Lohse

Kommunikationsspecialist, Søværnet (født 1981).

Rasmus LohseJeg har gjort tjeneste i Søværnet siden 2001, hvoraf de 3 år var ved Grønlands Kommando i Grønnedal og de 5 år har været ved Arktisk Kommando i Nuuk. Jeg er fortsat tjenestegørende ved Arktisk Kommando.

Siden naturkatastrofen ramte området ved Karrat Fjorden og bygderne Nuugaatsiaq og Illorsuit, har jeg fulgt hændelsen på nært hold.

For mig hersker der ingen tvivl om, at ofrene for denne naturkatastrofe, ikke blot har et akut behov for hjælp, men også et mere langsigtet behov. Vore medborgere har mistet alt – deres hjem og ejendele, indkomstgrundlag og ikke mindst en stor del af deres historie og samfund. Der er behov for hjælp, på alle områder.

Foreningen Fællesskab Forpligter er et initiativ der bygger på et borger-til-borger-princip, et initiativ der fint illustrerer at vi i rammen af Rigsfællesskabet, har et nært tilknytningsforhold til hinanden. Fællesskab Forpligter har ingen administrative udgifter og donationerne går ubeskåret til ofrene. Netop dette initiativ og måden det kører på, er jeg meget glad for at kunne være med til.

Grønland går i blodet og vi skal være der for hinanden når det går både godt og skidt - det er dét fællesskab, der forpligter.