Om Fællesskab Forpligter!

Det er ikke altid, at man selv er herre over sin egen tilværelse og der sker også indenfor vores kongerige hændelser, der ændrer livsvilkårene for de berørte uvarslet og med en voldsomhed, der er ukendt på vore danske breddegrader.

En sådan hændelse indtraf for borgerne i den lille grønlandske bygd, Nuugaatsiaq natten mellem den 17. og 18. Juni. Et fjeldskred skabte en flodbølge, der skyllede over dele af den lille bygd. 4 mennesker mistede livet og de øvrige beboere mistede indbo, hjem, både, fangstredsskaber, hunde og dermed deres livsgrundlag.

Mediemæssigt fik hændelsen ikke megen opmærksomhed i Danmark. Et radioprogram som morgennyhederne på Radio 24/7 fravalgte at dække sagen med henvisning til, at man tillagde en hændelse, der indtraf i England, hvor en engelsk mand kørte ind i mennesker, der forlod en moske, større redaktionel betydning.

Det var ved den lejlighed, at en lille håndfuld mennesker med praktisk viden om og stor kærlighed til Grønland besluttede, at tavshed og passivitet ikke kunne være svaret, når medborgere i vores fælles kongerige, blev udsat for en naturkatastrofe af dette omfang.

Vi var helt afklaret med, at den øjeblikkelige nødsituation dygtigt blev afhjulpet af en fælles dansk/grønlandsk myndighedsindsat, der sørgede for evakueringen af de uheldsramte borgere i Nuugaatsiaq, ligesom bygden Illorsuit, der ligeledes ligger i farezonen for flodbølge ved yderligere fjeldskred, også blev evakueret.

Derimod stod det os klart, at langt de fleste medborgere i bygderne ikke har tradition for at forsikre sig, således som vi kender det fra Danmark. Derfor udestår der en betragtelig opgave med at genetablere de berørte medborgeres erhvers- og livsgrundlag, der hvor de i den kommende tid måtte beslutte sig for at bosætte sig. For at hjælpe med løsningen af denne opgave, besluttede vi at danne foreningen Fællesskab Forpligter med det formål at indsamle penge til vore medborgere fra Nuugaatsiaq.

Ud over at danne foreningen så ansøgte vi samtidigt Indsamlingsnævnet om tilladelse til at iværksætte en indsamling via sociale medier til støtte for de uheldsramte medborgere i Nuugaatsiaq. Denne tilladelse modtog vi den 30. juni og herefter kunne den egentlige indsamling igangsættes.

Som det fremgår af vores vedtægter, så vil foreningen bestå i 3 år. Det giver os mulighed for at anvende de penge som vi nu har 1 år til at indsamle på den mest hensigtsmæssige måde. Vi vil benytte de indsamlede midler til at indkøbe og erstatte de genstande, som de uheldsramte mennesker fra Nuugaatsiaq har mistet. Vores fokus er på genhusningen og tilvejebringelse af beboernes mulighed for at genoptage deres erhverv og dermed blive selvkørende igen på samme niveau, som før katastrofen indtraf.

Det skal understredes, at vores indsats og initiativ er upolitisk. Initiativet tager afsæt i den for os indlysende kendsgerning, at Kongeriget består af 3 dele og at vi naturligvis hjælper hinanden – borger til borger – når der som her opstår behov for hjælp. For Fællesskab Forpligter og det er den bærende tanke i voresinitiativ.

Af Fællesskab Forpligters vedtægter fremgår i øvrigt, at alle indsamlede midler skal anvendes til formålet, at hjælpe beboerne i Nuugaatsiaq. Der vil ikke blive brugt én indsamlet krone til administration eller andet, der ikke har med direkte støtte til vore medborgere fra Nuugaatsiaq at gøre.

Skulle der mod forventning være indsamlet penge, der ikke er benyttet til formålet, når Fællesskab Forpligter lukker om 3 år, så vil disse midler gå til foreningen Grønlandske Børn.

Fællesskab Forpligter: Nauja Lynge, Hans Ole Nielsen, Lars Karlsen, Rasmus Lohse, Finn Jakobsen og Torben Ørting Jørgensen