Hans Ole Nielsen

IsbjoerneOeOrlogskaptajn, født 1959

Jeg er ligeledes en af initiativtagerne til stiftelsen af foreningen Fællesskab Forpligter, der har til formål a t samle penge ind til de medborgere i Bygden Nuugaatsiaq, der efter fjeldskred og stormflod har mistet grundlaget for deres tilværelse.

Jeg har sejlet i farvandene omkring Grønland i mange år. Mit første møde med den smukke natur og de gæstfrie indbyggere fandt sted i 1981. Naturen i og omkring Grønland er aldrig forudsigelig – men gæstfriheden og humøret ved de mennesker, der er så heldige at bebo dette smukke land er til gengæld altid forudsigeligt – altid gavmilde til at dele det lidet eller meget man har, og altid parat til et smil eller en latter.

Jeg har gennem årene besøgt mange bygder og byer og har besejlet såvel øst som Vestkyst. Alle steder jeg har været i Grønland har jeg, og besætningerne jeg har sejlet med eller været en del af, altid mødt højt humør og hjælpsomhed. Intet folk kan forstå at feste som man gør i Grønland og få har jeg mødt, der som grønlændere – høj som lav – der altid har kunnet undvære noget til andre. Få forstår som grønlænderne at holde sammen og hjælpe hinanden og andre når naturen og katastrofen rammer.

Den usikkerhed i indkomst og levevilkår, som der opleves som en selvfølgelighed af mange bygdebeboere og indbyggere i Grønland præger også tilgangen til glæde og fest – man forstår netop i Grønland at nyde livet når chancen byder sig.

At have oplevet dette og draget lære af denne tilgang til livet har været et stort privilegie for mig og har for altid sat sig i mit hjerte. Det er derfor nødvendigt for mig, og en meget stor glæde at kunne deltage i et arbejde der støtter op om netop de mennesker i Grønland, der i hoej grad fortjener støtte og anerkendelse.

Som chef for inspektionskuttere og inspektionsfartøjer har jeg deltaget i mange eftersøgnings og redningsaktioner gennem årene og har altid vidst, at når det kom til at støtte op og hjælpe andre i nød – så hjælper alle, uden undtagelse til – fra jollefiskere, fangere til trawlerskippere og kaptajner på fragtskibe og krydstogtsskibe. Redning og assistance på havet opfattes som, og er en fælles opgave med det formål at bistå og redde nødstedte. Således opfatter jeg også min og andres pligter i det her tilfælde.